Konsalting za HR i HR menadžment

Savetovanje menadžmenta i HR-a u kompanijama sa svrhom maksimalnog unapređenja ljudskih resursa.

2.970 rsd/sat

Savetnici

Mr Miroljub Puškić

Konsultant za HR i HR mendžment i life coach za sportiste i sportske timove.

Hadži Miša Dragoljević

Diplomirani psiholog, član udruženja psihologa Srbije, osnivač udruženja i centra “Seti se sebe”, autor programa “Seti se sebe 1” i 2, ACT praktičar, konsultant za HR i HR mendžment i psihološki savetnik zaposlenih u kompanijama.

Maja Trivunčić

Diplomirana psihološkinja i trenutno pohađa master studije medicinske psihologije. Član udruženja psihologa Srbije.

Ostvarite poslovne i ekonomske ciljeve

Konsalting za HR i HR mendžment podrazumeva uvođenje kompanije u funkcionalni sistem za unapređenje i olakšanje poslovanja.

Poslovni i ekonomski ciljevi odnose se na ostvarivanje maksimalnog profita kompanije –

 • poboljšanje produktivnosti
 • stvaranje i održavanje kompetentnosti
 • obezbeđivanje konkurentnosti.

Socijalni ciljevi se odnose na zadovoljavanje potreba, interesa i očekivanja zaposlenih, poboljšanje socijalno -ekonomskog položaja zaposlenih i razvoja njihovih individualnih mogućnosti.

Maksimalno unapredi ljudske resurse

Maksimalno unapredite ljudske resurse

Kvalitetan i proveren model upravljanja ljudskim resursima čini osam međupovezanih koraka:

 • Analiza i oblikovanje posla
 • Praćenje i ocenjivanje uspešnosti
 • Motivisanje i nagrađivanje
 • Obrazovanje i razvoj
 • Stvaranje adekvatne organizacijske klime i kulture
 • Socijalna i zdravstvena zaštita
 • Radni odnosi
 • Usluge zaposlenima

Za kompanije koje nemaju svoju HRM službu preuzimamo na sebe sve što se od takve i očekuje. Implementacija proverenog modela za kvalitetno upravljanje ljudskim resursima.

Da li je danas pravi trenutak za promenu?

Podršku možete da dobijete u prostorijama centra „Seti se sebe“ ili putem video-poziva preko aplikacije Zoom.

Termin možete zakazati putem telefona na broj 063/400034 ili putem kontakt forme koja se nalazi ispod.

Adresa centra je Radnička 15, Novi Sad – Prvi sprat, stan br. 4

Radno vreme centra je od 09:00 h do 20:00 h

  Česta pitanja

  • Šta je tačno savetovanje i podrška HR i HRM?

   Ljudski resursi/potencijali su ukupna znanja, veštine, sposobnosti, kreativne mogućnosti, motivacija i odanost zaposlenih organizaciji.

   Naš tim se bavi savetovanjem i profesionalnom podrškom organizacijama kako bi na najbolji način upravljali ljudskim resursima.

   Upravljanje ljudskim resursima podrazumeva aktivnosti i zadatke menadžmenta i celokupne organizacije usmerenih na osiguravanje strukture i broja zaposlenih, očuvanje njihovih znanja, veština, interesa, motivacije i ponašanja.

   Sve što je neophodno za ostvarivanje ciljeva organizacije.

  • Ako nemamo svoju HRM službu, šta možemo da očekujemo od vas?

   Naš tim preuzima na sebe sve što se od jedne HRM službe očekuje. To podrazumeva primenu neophodnih organizacionih koraka u kompaniji koji se tiču modela upravljanja ljudskim resursima.

   Moderni menadžment ima shvatanje da su ljudi najvažniji resurs i potencijal jedne organizacije i ključna strateška prednost.

   Prema istraživanjima, ono što odvaja uspešne od neuspešnih organizacija jeste kvalitetno upravljanje ljudskim resursima. U to spada:

   • stvarni interes za zaposlene,
   • analiza posla,
   • praćenje i razvoj,
   • programi nagrađivanja,
   • mali odliv zaposlenih,
   • posvećenost menadžemtna i davanje podrške.
  • Kome je namenjena ova usluga?

   Namenjena je organizacijama koje nemaju model upravljanja ljudskim resursima kao i kompanijama kojima je potrebna profesionalna podrška u realizaciji istog modela.

  • Kako da znamo da li je ova vrsta usluge za nas?

   Ova usluga je dostupna kompanijama koje žele da unaprede svoje poslovanje a ne poseduju model upravljanja ljudskim resursima ili njihov trenutni model ne zadovoljava njihove potrebe.

   Ako se prepoznajete u opisu, ova usluga bi vam koristila.

  • Šta podrazumevate pod prvim korakom u modelu koji se naziva analiza i oblikovanje posla?

   Ako želite uspešno da rešavate zadatke i probleme vezane za ljude, da usklađujete zahteve posla i individualne mogućnosti, zatim organizacijske i individualne potrebe, morate da poznajete prirodu poslova, dužnosti i odgovornosti.

   Osim toga, treba znati uslove u kojima se poslovi obavljaju i zahteve koji se postavljaju u pogledu veština znanja i sposobnosti koje su neophodne za uspešno obavljen posao.

   Postupak koji daje za sve ovo neophodne uvide jeste ,,analiza posla“. To je proces kojim menadžment sistematski istražuje sadržaj, kontekst, i zahteve poslova unutar organizacije, da bi osigurao relevantne informacije za uspešno obavljanje čitavog niza svojih zadataka.

   Analiza posla je sastavni postupak skupljanja, organizovanja i interpretiranja svih relevantnih informacija o zadacima, odgovornosti i kontekstu posla, psihofizičkim i drugim zahtevima koji se postavljaju pred radnika.

   Ona daje odgovor na tri bazična pitanja vezana za posao:

   • Šta, kako i zašto se radi – koji su zadaci, dužnosti, odgovornosti i funkcije konkretnog posla?
   • U kakvom se kontekstu radi – u kojim se organizacijskim, socijalnim i fizičkim uslovima posao obavlja?
   •  Koji su zahtevi posla – koja znanja, veštine, sposobnosti i druge osobine treba imati zaposleni da bi uspešno obavljao posao.
  • Šta mogu da očekujem na prvom sastanku?

   Svrha prvog sastanka je međusobno upoznavanje kao i upoznavanje sa modelom upravljanja ljudskim resursima.

  • Da li moramo lično da dođemo?

   Bilo bi poželjno da lično dođete ili da naš tim dođe u Vašu komaniju.

  • Imate li neke reference?

   Mr Miroljub Puškić je konsutant za HR i HR menadžemnt i Life coach za sportiste i sportske timove.

   Postdiplomske studije HR je završio na Univerzitetu za mir i razvoj koji su osnovale UN, Evropskog centra (ECPD).

   Svoje iskustvo je u HR menadžmentu preko dvadeset godina sticao pod mentorstvom akademika profesora Dragana Kokovića.

   Iskustveni spektar radnih pozicija koje obeležavaju mr Miroljuba Puškića su:

   • Direktor KK Vojvodina,
   • life coach FK Partizan,
   • Rukovodilac službe HR Srbija gasa,
   • izvršni direktor HR službe JKP informatika,
   • pomoćnik direktora HR JKP GSP Novi Sad,
   • ugovor o delu HR konsalting direktora JKP Parking servis,
   • ugovor o delu HR kosalting direktora JKP Put.

   Hadži Miša Dragoljević je diplomirani psiholog, član udruženja psihologa Srbije, osnivač udruženja i centra Seti se sebe, autor programa Seti se sebe 1 i 2, ACT praktičar (terapija posvećenosti i prihvatanja), konsultant za HR i HR mendžment pod mentorstvom Mr Miroljuba Puškića i psihološki savetnik zaposlenih u kompanijama.

  Poslovni i ekonomski ciljevi se odnose na ostvarivanje maksimalnog profita kompanije, dok se socijalni ciljevi odnose na zadovoljavanje potreba, interesa i očekivanja zaposlenih, poboljšanje socijalno – ekonomskog položaja zaposlenih i razvoja njihovih individualnih mogućnosti.