HRM konsalting – Ostvarite poslovne i finansijske ciljeve

Savetovanje menadžmenta i HRM kompanija sa svrhom maksimalnog unapređenja ljudskih resursa.

Mentori na programu

Mr Miroljub Puškić

HRM konsutant, life coach za sportiste i sportske timove.

Hadži Miša Dragoljević

Diplomirani psiholog, osnivač udruženja, centra i programa „Seti se sebe“, ACT praktičar i HRM konsultant.

Depresija od posla

Vreme je da vaša kompanija krene napred uz HRM konsalting

HRM konsalting podrazumeva uvođenje kompanije u funkcionalni sistem za unapređenje i olakšanje poslovanja. To se postiže kroz ostvarivanje poslovnih, ekonomskih i socijalnih ciljeva.

Poslovni i ekonomski ciljevi odnose se na ostvarivanje maksimalnog profita kompanije putem:

 • poboljšanja produktivnosti
 • stvaranja i održavanja kompetentnosti
 • obezbeđivanja konkurentnosti

Socijalni ciljevi se odnose na:

 • zadovoljavanje potreba, interesa i očekivanja zaposlenih,
 • poboljšanje socijalno -ekonomskog položaja zaposlenih i
 • razvoja njihovih individualnih mogućnosti.
Ne zaboravi na sebe

Pomozite svojim zaposlenima da ostvare maksimalni potencijal

Kvalitetan i proveren model upravljanja ljudskim resursima čini osam međupovezanih koraka:

  • Analiza i oblikovanje posla
  • Praćenje i ocenjivanje uspešnosti
  • Motivisanje i nagrađivanje
  • Obrazovanje i razvoj
  • Stvaranje adekvatne organizacijske klime i kulture
  • Socijalna i zdravstvena zaštita
  • Radni odnosi
  • Usluge zaposlenima

Kod kompanija koje nemaju svoju HRM službu, preuzimamo na sebe sve što se od takve službe očekuje.

Miroljub Puškić

Česta pitanja

 • Šta tačno podrazumeva savetovanje i podrška HR i HRM?

  Ljudski resursi/potencijali su ukupna znanja, veštine, sposobnosti, kreativne mogućnosti, motivacija i odanost zaposlenih organizaciji.

  Naš tim se bavi savetovanjem i profesionalnom podrškom organizacijama kako da na najbolji način upravljaju ljudskim resursima.

  Upravljanje ljudskim resursima podrazumeva aktivnosti i zadatke menadžmenta i celokupne organizacije koji osiguravaju strukturu i broj zaposlenih, njihova znanja, veštine, interese, motivaciju i ponašanja.

  Sve što je neophodno za ostvarivanje ciljeva organizacije.

 • Ako nemamo našu HRM službu, šta možemo da očekujemo od vas?

  Naš tim preuzima na sebe sve što se od jedne HRM službe očekuje. To podrazumeva primenu neophodnih organizacionih koraka u kompaniji koji se tiču modela upravljanja ljudskim resursima.

  Moderni menadžment ima shvatanje da su ljudi najvažniji resurs i potencijal jedne organizacije i ključna strateška prednost.

  Prema istraživanjima, ono što odvaja uspešne organizacije od neuspešnih jeste kvalitetno upravljanje ljudskim resursima –

  • stvarni interes za zaposlene,
  • analiza posla,
  • praćenje i razvoj,
  • programi nagrađivanja,
  • mali odliv zaposlenih,
  • posvećenost menadžmenta i davanje podrške.
 • Kome je namenjena ova usluga?

  Namenjena je organizacijama koje nemaju model upravljanja ljudskim resursima kao i kompanijama kojima je potrebna profesionalna podrška u realizaciji tog modela.

 • Kako da znamo da li je ova usluga za nas?

  Ova usluga je dostupna kompanijama koje žele da unaprede svoje poslovanje a ne poseduju model upravljanja ljudskim resursima ili njihov trenutni model ne zadovoljava njihove potrebe.

  Ako niste sigurni, slobodno nas kontaktirajte. Rado ćemo razrešiti vaše nedoumice i uputiti u drugom smeru ako je potrebno.

 • Šta podrazumevate pod prvim korakom u modelu koji se naziva analiza i oblikovanje posla?

  Kvalitetna analiza i oblikovanje posla je preduslov uspešnosti jedne organizacije, jer omogućava usklađivanje organizacije i zahteva posla, sa individualnim mogućnostima svakog radnika.

  Ako želimo uspešno da rešavamo zadatke i probleme vezane za ljude, usklađujemo zahteve posla i individualnih mogućnosti, zatim organizacijske i individualne potrebe – moramo da poznajemo:

  • prirodu poslova,
  • dužnosti i odgovornosti,
  • uslove u kojima se obavljaju i
  • zahteve koji se postavljaju u pogledu veština znanja i sposobnosti koje su neophodne za uspešno obavljen posao.

  Postupak koji daje za sve ovo neophodne uvide jeste ,,analiza posla“. To je proces kojim menadžment sistematski istražuje sadržaj, kontekst, i zahteve poslova unutar organizacije, da bi osigurao relevantne informacije za uspešno obavljanje čitavog niza svojih zadataka.

  Analiza posla je sastavni postupak skupljanja, organizovanja i tumačenja svih relevantnih informacija o zadacima, odgovornosti i kontekstu posla, psihofizičkim i drugim zahtevima koji se postavljaju pred radnika.

  Ona daje odgovor na tri bazična pitanja vezana za posao:

   • Šta, kako i zašto se radi – koji su zadaci, dužnosti, odgovornosti i funkcije konkretnog posla?
   • U kakvom se kontekstu radi – u kojim se organizacijskim, socijalnim i fizičkim uslovima posao obavlja?
   •  Koji su zahtevi posla – koja znanja, veštine, sposobnosti i druge osobine treba imatirnzaposleni da bi uspešno obavljao posao.
 • Šta mogu da očekujem na prvom sastanku?

  Svrha prvog sastanka je međusobno upoznavanje kao i upoznavanje sa modelom upravljanja ljudskim resursima.

 • Kako da vas kontaktiram?

  Telefonskim pozivom, imejlom ili preko kontakt forme na sajtu.

 • Da li moram lično da dođem?

  Bilo bi poželjno da lično dođete ili da naš tim dođe u Vašu komaniju.

 • Imate li neke reference?

  Mr Miroljub Puškić je HRM konsutant i Life coach za sportiste i sportske timove.

  Postdiplomske studije HR je završio na Univerzitetu za mir koji su osnovale UN, Evropskog centra za mir i razvoj (ECPD).

  Svoje iskustvo je u HR menadžmentu preko dvadeset godina sticao pod mentorstvom akademika profesora Dragana Kokovića.

  Iskustveni spektar radnih pozicija koje obeležavaju mr Miroljuba Puškića su:

  • Direktor KK Vojvodina,
  • life coach FK Partizan,
  • Rukovodilac službe HR Srbija gasa,
  • izvršni direktor HR službe JKP informatika,
  • pomoćnik direktora HR JKP GSP Novi Sad,
  • ugovor o delu HR konsalting direktora JKP Parking servis,
  • ugovor o delu HR kosalting direktora JKP Put.

  Hadži Miša Dragoljević je diplomirani psiholog, član udruženja Psihologa Srbije, osnivač udruženja i centra „Seti se sebe“ i autor programa „ Seti se sebe“ 1 i 2, ACT – praktičar ( terapija posvećenosti i prihvatanja), HRM konsultant pod mentorstvom Mr. Miroljuba Puškića.

Poslovni i ekonomski ciljevi odnose se na ostvarivanje maksimalnog profita kompanije, dok se socijalni ciljevi odnose na zadovoljavanje potreba, interesa i očekivanja zaposlenih, poboljšanje socijalno – ekonomskog položaja zaposlenih i razvoja njihovih individualnih mogućnosti.